hacked by sir shahroukh
        Obecní úřad
         Základní údaje
         Složení úřadu
         Znak a vlajka obce
         Rozpočet obce
         Závěrečný účet obce za rok 2016
         Závěrečný účet obce za rok 2014
         Závěrečný účet obce za rok 2015
         Číslo BÚ a VS pro platby převodem
         Úřední deska
         Vyhlášky a nařízení obce
         Směrnice obce
         Zásady - věcná břemena
         Usnesení Rady obce
         Územní plán obce
         Povinně zveřejňované informace
         Žádost o povolení kácení dřevin
         Kanalizace
         Operační plán zimní údržby
         Dopravní obslužnost
         Hydrometeorologické údaje
         Výroč. zpráva o poskyt. informací
         ePodatelna
         Zákony
        Rozpočty PO
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Neděle 10.09.2017 17:00
Špunti na vodě

Neděle 24.09.2017 17:00
MIMIŠÉF

Program kulturních akcí:

Čtvrtek 17.08.2017 19:00
Zájezd do divadla - Shirley Valentine

Neděle 10.09.2017 17:00
KINO - Špunti na vodě - viz. kino Vltavan

Neděle 24.09.2017 17:00
KINO - Mimišéf - viz. kino Vltavan

                         561865Obec Lužec nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
>> Obecní úřad > Kanalizace

 

 

V případě poruchy volejte :

                                                 

pana Arnošta Korabského ,  tel.  728 243 771, 776 580 565

                         

                                               

V naší obci provozujeme tři systémy kanalizace.

1. Gravitační kanalizaci

2. Podtlakovou kanalizaci

3. Tlakovou kanalizaci

 

 

 

Podtlaková kanalizace

(výňatek z provozního řádu )

Tato kanalizace slouží ke shromažďování splaškových vod do centrálního místa (podtlakové kanalizace) z obce Lužec nad Vltavou.

Tato kanalizace slouží pouze pro splašky ( WC, koupelny...). Dešťové vody a jiné zdroje (splašky od domácích zvířat apod.) je nutné odvádět popř. likvidovat jiným způsobem.

Je přísně zakázáno pouštět tyto vody do gravitačních svodů, které jsou zaústěné do podtlakové šachty s ventilem nebo je do šachty přečerpávat. Dále je zakázáno do podtlakové šachty vhazovat jakékoliv předměty (klacky, kameny, kelímky, lahve, šlupky z brambor a podobné odpady z domácnosti).

V případě, že bude zjištěno porušení těchto zásad, bude s příslušným neukázněným člověkem zahájeno správní řízení.

Náš zájem je, aby vybudovaná kanalizace sloužila všem obyvatelům obce a aby se nestala místem, kam je možno beztrestně cokoliv odhodit.

 

 

 

 

 


(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ