hacked by sir shahroukh
        Obecní úřad
         Základní údaje
         Složení úřadu
         Znak a vlajka obce
         Rozpočet obce
         Závěrečný účet obce za rok 2016
         Závěrečný účet obce za rok 2014
         Závěrečný účet obce za rok 2015
         Číslo BÚ a VS pro platby převodem
         Úřední deska
         Vyhlášky a nařízení obce
         Směrnice obce
         Zásady - věcná břemena
         Usnesení Rady obce
         Územní plán obce
         Povinně zveřejňované informace
         Žádost o povolení kácení dřevin
         Kanalizace
         Operační plán zimní údržby
         Dopravní obslužnost
         Hydrometeorologické údaje
         Výroč. zpráva o poskyt. informací
         ePodatelna
         Zákony
        Rozpočty PO
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Neděle 10.09.2017 17:00
Špunti na vodě

Neděle 24.09.2017 17:00
MIMIŠÉF

Program kulturních akcí:

Čtvrtek 17.08.2017 19:00
Zájezd do divadla - Shirley Valentine

Neděle 10.09.2017 17:00
KINO - Špunti na vodě - viz. kino Vltavan

Neděle 24.09.2017 17:00
KINO - Mimišéf - viz. kino Vltavan

                         561860Obec Lužec nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
>> Obecní úřad > ePodatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Lužec nad Vltavou byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

Adresa elektronické podatelny OÚ Lužec nad Vltavou je: info@luzec.cz

Formáty dat: *.PDF, *.DOC, *.TXT, *.RTF

Elektronická podání zaslané elektronickou poštou musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (I.CA, PostSignum nebo E-Identity).


(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ